Základní údaje

MARCO Přerov s.r.o.

Adresa:
Wurmova 1047/22
750 02, Přerov
Česká republika
IČO: 25817469
Telefon: +420-603487466
Umístění:PAV A2 / 009
Veletrh: Salima

Profil

Pomodori secchi - Sušená rajčata aneb lahůdka, kterou si v Česku nevyrobíte.

Obory vystavovatele

Obor: 07.02.03.02 Sušená zelenina

Obor: 07.03 Bioovoce, biozelenina