Základní údaje

ATOZ Marketing Services spol. s r. o.

Adresa:
Holečkova 29
150 95, Praha 5
Česká republika
IČO: 48117706
Telefon: +420-246007217
+420-603140197
Umístění:PAV G1 / 061
Veletrh: Embax

Profil

Skupina ATOZ Packaging jako jediná na trhu nabízí ideální B2B marketingový mix s důrazem na propojení různých druhů komunikačních kanálů. Mezi hlavní pilíře patří tištěný časopis Svět balení, který byl zvolen s preferencí 69% obalových profesionálů jako nejoblíbenější na trhu. S distribucí na 7000 českých a slovenských adres a čteností 21000 čtenářů je Svět balení leaderem na obalovém trhu.
Nedílnou součástí komunikačního mixu jsou e-komunikační nástroje jako například portál www.svetbaleni.cz s návštěvností 3300 návštěvníků za měsíc, Newsletter SB News s dosahem 4500 e-mailových adres a v neposlední řadě aktivní činnost na sociálních sítích. Nedílnou součástí portfolia skupiny je pořádání dnes již tradičního kongresu OBALKO, kterého se za tři roky konání zúčastnilo více jak 1000 obalových profesionálů. V roce 2015 spustila skupina soutěž PACKSTAR, jejíž první ročník zaznamenal se 60 přihlášenými obaly obrovský úspěch.

Obory vystavovatele

Firmy zastoupené vystavovatelem

Atoz Studio

  • Česká republika