Základní údaje

ASTON ABORA s.r.o.

Adresa:
K Dálnici 334
251 01, Světice
Česká republika
IČO: 25628046
Telefon: +420-321571616
Umístění:PAV G1 / 047
Veletrh: Embax

Firma vystavuje na stánku:

OCS Checkweighers GmbH

Profil

Aplikace etiket a kontrola hmotnosti produktů.
Detekce kontaminantů v produktu.