Základní údaje

Asociace českého papírenského průmyslu

Adresa:
U Uranie 954/18
170 00, Praha 2
Česká republika
IČO: 00570648
Telefon: +420-728624661
Umístění:PAV G1 / 019
Veletrh: Embax

Profil

Sdružuje právnické a fyzické osoby podnikající v odvětví papírenského průmyslu nebo souvisejících oblastech.