Základní údaje

3 A plus s. r. o.

Address:
Pod Hrádkom 930/61
971 01, Prievidza
Slovakia
ID.NO.: 46576118
Phone: +421-908311300
+421-907742366
Location:PAV V / 104

Exhibitor's product categories

Product categorie: 04.03.03 Chairs, baby-walkers

Product categorie: 04.03.04 Carriers and carrying racks

Product categorie: 04.04 Prams

Product categorie: 04.08 Clothing and footwear for children