Základní údaje

ProdesignDenmark

Adresa:
Trindsovej 11
8000, Aarhus
Dánsko
IČO:  
Telefon: +421-915727457
Umístění:PAV B / 006

Obory vystavovatele

Obor: 01 Brýlové obruby