Základní údaje

Optika Žácka, s.r.o.

Address:
Malinovského 22
915 01, Nové Mesto nad Váhom
Slovakia
ID.NO.: 45985049
Phone: +421-907568687
+421-800606044
Location:PAV B / 065

Exhibitor's product categories

Product categorie: 01 Spectacle frames

Product categorie: 06 Contact lenses and solutions