Základní údaje

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotních oborů

Adresse:
Vinařská 6
656 02, Brno
Tschechische Republik
ID-Nr.: 00023850
Telefon: +420-543248159
+420-543559155
Standort:PAV B / 030

Die Firma befindet sich am Stand:

Společenstvo českých optiků a optometristů

Produktkategorien des Ausstellers