Základní údaje

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotních oborů

Adresa:
Vinařská 6
656 02, Brno
Česká republika
IČO: 00023850
Telefon: +420-543248159
+420-543559155
Umístění:PAV B / 030