Základní údaje

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství

Address:
Nám. Sítná 3105
272 01, Kladno
Czech Republic
ID.NO.: 68407700
Phone: +420-224358419
Location:PAV B / 046

Exhibitor's product categories