Základní údaje

Statutární město Olomouc

Adresa:
Hynaisova 10
779 11, Olomouc
Česká republika
IČO: 00299308
Telefon: +420-588488408
Umístění:PAV Z / 005

Profil

Vyberte si pro své podnikání Olomouc

Olomouc je univerzitní město se strategickou polohou, město s kvalitní infrastrukturou, dobrým vědecko-podnikatelským zázemím, vzdělanostním potenciálem a vysokou kvalitou života.

Olomouc je šestým největším městem České republiky, ve kterém žije 100 000 obyvatel a zároveň zde studuje přes 24 000 univerzitních studentů. Olomouc je městem s bohatou historií, jež bylo historicky metropolí celé Moravy. Olomouc se může pyšnit druhou nejstarší univerzitou v České republice a po Praze druhou nejvýznamnější městskou památkovou rezervací.

Moderní rozvoj města je reprezentován především vědecko-výzkumnými centry mezinárodního významu, průmyslovými a komerčními zónami, administrativními komplexy, špičkovými hotely i projekty pro bydlení a volnočasové aktivity. Pro svou neopakovatelnou atmosféru je město oceňováno jako skrytý poklad Evropy a stalo se také vyhledávaným střediskem mezinárodních konferencí, výstav a festivalů.

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTI A SPOUSTA DOBRÝCH DŮVODŮ PRO VAŠE PODNIKÁNÍ V OLOMOUCI:

Strategická poloha v centru Moravy
přirozené spádové a správní centrum regionu, významná silniční i železniční křižovatka, napojení na hlavní rychlostní tahy (Praha / Brno-Bratislava / Vídeň / Ostrava / Katovice-Krakov); výhodná spádová provázanost měst Olomouc – Prostějov - Přerov v rámci Olomoucké aglomerace
________________________________________
Vysoká úroveň vzdělanosti a kvalifikovaná pracovní síla
vzdělaná a disponibilní pracovní síla, příznivé mzdové náklady; významná role odborného školství, Univerzity Palackého i soukromých vysokých škol; nadstandardní cizojazyčná vzdělanost – široké spektrum cizích jazyků vyučovaných na univerzitě, vícejazyčná gymnázia, anglická škola a školka s mezinárodním vzdělávacím programem
________________________________________
Dlouhá tradice průmyslové výroby a dynamický rozvoj podnikatelské sféry
zkušenosti reprezentované dlouhou tradicí průmyslu především v oborech strojírenství, s významnou rolí čerpadlářství, potravinářství a chemie; s novými průmyslovými zónami další rozvoj automobilového, elektrotechnického a polygrafického průmyslu; dynamický vývoj sektoru služeb, obchodu a logistiky
________________________________________
Připravené podnikatelské nemovitosti a kvalitní podnikatelské prostředí
průmyslové zóny, nájemní haly i kancelářské komplexy pro místní firmy i zahraniční investory, kvalitní infrastruktura; tradice a zázemí kvalitních stavebních společností
________________________________________
Ideální místo pro společnosti z oblasti strategických služeb
výborné podmínky pro lokalizaci center sdílených služeb, center zákaznické podpory, datová a vývojová centra a další outsourcingové společnosti; příležitosti díky moderním kancelářským komplexům vysoké kvality a disponibilní kvalifikované pracovní síle s nadprůměrnými cizojazyčnými dovednostmi
________________________________________
Příležitosti pro výrobní investory
zkušená pracovní síla a nabídka připravených pozemků i nájemních hal, vhodné podmínky zejména pro investory z oborů přírodních věd a dalších oblastí lehkého průmyslu
________________________________________
Hi-tech příležitosti pro firmy působící v oblastech biotechnologií, nanotechnologií, optiky, farmacie, chemie a v navazujících oborech
nabídka spolupráce firem se špičkovými univerzitními centry prostřednictvím Vědeckotechnického parku Univerzity Palackého v Olomouci; připravené nemovitosti; podpora začínajících inovačních firem; působnost klastrů
________________________________________
Kongresové zázemí a podnikatelské příležitosti v oblasti cestovního ruchu
vysoce kvalitní zázemí moderních kongresových a ubytovacích kapacit, skvělá poloha a dostupnost historického města s neopakovatelnou atmosférou - město oceňované jako jedna z nejkrásnějších turistických destinací nabízí řadu atraktivních příležitostí pro návštěvníky, turisty i podnikatele v oblasti cestovního ruchu
________________________________________
Výborná kvalita života a příjemné životní prostředí
atraktivní krajinný rámec společně s kvalitním zázemím regionálního centra nabízí široké spektrum možností pro zajištění příjemného života svých obyvatel, ať se jedná o bydlení, školství, zdravotní a sociální péči, i mimořádně bohatou nabídku kulturních, sportovních a společenských aktivit
________________________________________
Vstřícný přístup veřejné správy
rádi vám poskytneme bližší informace o podnikatelském prostředí a možnostech umístění Vaší firmy v Olomouci - kontaktujte prosím pracovníky oddělení hospodářského rozvoje - těšíme se na vaše vize!

www.olomouc.eu/podnikatel
hosp.rozvoj@olomouc.eu