Základní údaje

MIKRONEX s.r.o.

Adresa:
Na Úlehli 1286/16
141 00, Praha 4
Česká republika
IČO: 60464135
Telefon: +420-224352736
Umístění:PAV P / 120

Spoluvystavovatelé:

Profil

Brousicí stroje, CNC stroje pro laserové obrábění, řídicí systémy.