Základní údaje

METROTEST s.r.o.

Adresa:
T. G. Masaryka 2104
272 01, Kladno
Česká republika
IČO: 48950556
Telefon: +420-312249515
Umístění:PAV F / 048

Profil

CimCore - přenosné souřadnicové měřicí stroje.
I M S Ltd. - souřadnicové měřicí stroje (UK).
Starrett Precision Optical Ltd. - profilprojektory a měřicí videosystémy (UK).
Hegewald + Peschke MPT GmbH - zkušební stroje, tvrdoměry (Německo).
Qness GmbH - tvrdoměry (Rakousko).
NDI - přenosné optické 3D měřicí stroje.
Metkon - přístroje pro metalografii.

Značky vystavovatele

CimCore

  • Obor: 07.42.02.04.01 3D souřadnicové měřicí stroje a prvky

Hegewald & Peschke

  • Obor: 11.04.03.01 Zkušební stroje pro tah, tlak, ohyb a další vlastnosti

IMS

  • Obor: 07.42.02.04 Souřadnicové měřicí stroje a jejich příslušenství

Metkon

  • Obor: 11.01.09.03 Kotoučové pily

NDI

  • Obor: 07.39.10 Měřicí přístroje síly

NDI

  • Obor: 11.04.02.10 Souřadnicové a vícesouřadnicové měřicí stroje

Qness

  • Obor: 07.39.10 Měřicí přístroje síly

Starrett Precision Optical UK

  • Obor: 07.33.10 Profilprojektory

Starrett

  • Obor: 07.33.10 Profilprojektory