Základní údaje

Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář

Adresa:
Na Florenci 2116/15, Recepce A
110 00, Praha 1 - Nové Město
Česká republika
IČO: 26454807
Telefon: +420-255000111
Adresa:
Titanium, Nové sady 996/25
602 00, Brno
Česká republika
Telefon: +420-545423420
Umístění:PAV Z / 002

Profil

Největší česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem.

Obory vystavovatele

Obor: 08.50.02.11 Právní zastupování

Havel, Holásek & Partners s kancelářemi v Praze, Brně, Ostravě a Bratislavě je s týmem více než 180 právníků, několika desítek studentů právnických fakult, a celkem tedy s více než 500 spolupracovníky, včetně 130 zaměstnanců spolupracující inkasní agentury Cash Collectors, největší česko-slovenskou právnickou firmou. Za 14 let své existence se Havel, Holásek & Partners zároveň stala největší nezávislou advokátní kanceláří ve střední Evropě. Mezi naše klienty patří zejména velké mezinárodní společnosti, nejvýznamnější české a slovenské firmy, včetně strategických státních podniků a orgánů veřejné správy, ale i střední podniky, individuální podnikatelé a investoři. Je mezi nimi také cca 70 z 500 největších světových společností podle publikace Fortune 500 a více než 40 společností zařazených do žebříčku největších českých firem Czech Top 100 a 7 společností z Czech Top 10. Kancelář má v současné době více než 1000 klientů. Naší vizí je být vedoucí česko-slovenskou právnickou firmou trvale poskytující služby odpovídající nejvyšším mezinárodním standardům právnické profese. Naším cílem je v souladu s tímto přístupem k poskytování právních služeb dále posilovat nadstandardní vztahy s klienty a obchodními partnery kanceláře, které jim umožní maximalizovat efekt našich právních služeb pro jejich podnikatelské či jiné záměry. Usilujeme o vytvoření skutečného, oboustranně výhodného obchodního partnerství s klienty. Jsme komerčně orientovaná právnická firma s aktivním přístupem a kvalitním týmem právníků, pro kterou jsou nadstandardní péče o klienta a mimořádná časová flexibilita nejvyššími prioritami. Máme individuální a osobní přístup ke každému klientovi a k řešení jeho záležitostí, o které se vždy stará jeden až dva partneři kanceláře, případně partner a seniorní advokát. Usilujeme o poskytování služeb s vysokou přidanou hodnotou, stoprocentně splňujících či překračujících očekávání klientů, a o budování dlouhodobých vztahů s klienty. Kancelář je vyhledávána klienty pro naši schopnost poskytovat komplexní právní služby, strategické uvažování, vysokou úroveň pracovního nasazení, schopnost úspěšného uzavření transakcí a prosazování zájmů klienta v podnikatelské praxi. Právní služby poskytujeme v českém, slovenském, anglickém, německém, francouzském, italském, španělském, portugalském, ruském, polském, maďarském a ukrajinském jazyce.