Základní údaje

Deutsch Tschechische Industrie- und Handeslkammer DTIHK / ČNOPK

Adresa:
Václavské nám. 40
110 00, Praha
Česká republika
IČO: 49708210
Telefon: +420-224221200
Umístění:PAV A1 / 014, PAV A1 / 014

Profil

Česko-německá obchodní a průmyslová komora (ČNOPK), která je součástí celosvětové sítě bilaterálních zahraničních hospodářských komor, aktivně podporuje hospodářskou spolupráci mezi Českou republikou a Německem. Již od roku 1993 podporuje prostřednictvím širokého portfolia služeb české podniky při vstupu na německý trh. Z pověření německého ministerstva hospodářství nabízí českým a německým firmám rozsáhlou síť kontaktů a zastupuje jejich zájmy při komunikaci s politiky a veřejností. ČNOPK poskytuje odborné poradenství při všech otázkách souvisejících se vstupem na německý trh.