Základní údaje

Český svaz zaměstnavatelů v energetice

Adresa:
Partyzánská 7
170 00, Praha 7
Česká republika
IČO: 18631584
Telefon: +420-266753586
Umístění:PAV Z / 025

Profil

Český svaz zaměstnavatelů v energetice (ČSZE) je dobrovolná nezávislá zájmová organizace zaměstnavatelů a podnikatelů v oblasti výroby, přenosu a distribuce elektřiny, výroby a rozvodu tepla a obchodu s elektřinou a s teplem, dalších subjektů, které podnikají v oblasti elektroenergetiky a teplárenství, a odborných škol se zaměřením na energetiku. Hlavním cílem činnosti Svazu je přispívat k dobrému jménu české energetiky, chránit je, jakož i chránit zájmy a dobré jméno Svazu a jeho členů, zastupovat, prosazovat a obhajovat společné podnikatelské a zaměstnavatelské zájmy svých členů v dialogu s Parlamentem ČR, vládou České republiky, krajskými úřady, politickými stranami a hnutími a dalšími národními a mezinárodními institucemi.

Obory vystavovatele

Firmy zastoupené vystavovatelem

Časopis Energetika

  • Česká republika