Základní údaje

URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWY

Address:
Śląska 11/13
42-217, Częstochowa
Poland
ID.NO.:  
Phone: +48-343707278
Location:PAV V / 019
Trade fair: MSV

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 09.02.33 Organisations, institutions