Základní údaje

Shandong Tengda Fasten Tech Co., Ltd.

Address:
Yikang Road 887
277500, Tengzhou
China
ID.NO.:  
Phone: +86-6325677972
Location:PAV A1 / 019
Trade fair: MSV

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 02.09.01 Connecting materials