Základní údaje

MERKLE Schweissanlagen-Technik GmbH

Address:
Industriestr. 3
89359, Koetz
Germany
ID.NO.:  
Phone: +49-82219150
Location:PAV G2 / 048
Trade fair: Welding

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu