Základní údaje

Keyence International (Belgium) NV/SA

Address:
City Empiria, Na Strži 1702/65
140 62, Praha 4
Czech Republic
ID.NO.: 24732010
Phone: +32-15285356
+420-222191483
Location:PAV F / 030
Trade fair: MSV

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu