Základní údaje

Inesa Sinthonic Technology Development co., LTD

Address:
No. 700 Guangji Rd.
200434, Shanghai
China
ID.NO.:  
Phone: +86-2132231650
Location:PAV A1 / 029
Trade fair: MSV

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 07.05.01.09 Monitors