Základní údaje

EVATRONIX S.A.

Address:
Przybyly, 2
43-300, Bielsko-Biala
Poland
ID.NO.:  
Phone: +48-334995910
Location:PAV Z / 039
Trade fair: MSV

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 12.21.01 CAD, CAM, CIM for the foundry industry