Základní údaje

ELEDUS s.r.o.

Address:
Milady Horákové 13
602 00, Brno
Czech Republic
ID.NO.: 02581035
Phone: +420-728407658
+420-732936929
Location:PAV Z / 030
Trade fair: MSV

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 07.43.09.01 Mixers, shakers