Základní údaje

CCPIT Shanghai

Address:
No. 28 Jinling W Rd.
200021, Shanghai
China
ID.NO.:  
Phone: +86-2153060228
Location:PAV A1 / 028
Trade fair: MSV

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 09.02.33 Organisations, institutions