Základní údaje

BENEŠ a LÁT a.s.

Address:
Tovární 463
289 14, Poříčany
Czech Republic
ID.NO.: 25724304
Phone: +420-267227315
+420-267227311
Location:PAV Z / 055
Trade fair: Fondex

Company exhibits at stand:

Svaz sléváren České republiky

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 12.23.01 Cast iron castings