Základní údaje

AESPB Konsult s.r.o.

Address:
Prostřední 2240
760 01, Zlín
Czech Republic
ID.NO.: 29310091
Phone: +420-774729225
Location:PAV Z / 056A
Trade fair: MSV

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories