Základní údaje

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Adresa:
Třída Tomáše Bati 4342
760 01, Zlín
Česká republika
IČO: 70883521
Telefon: +420-576036409
Umístění: