Základní údaje

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Address:
Třída Tomáše Bati 4342
760 01, Zlín
Czech Republic
ID.NO.: 70883521
Phone: +420-576036409
Location: