Základní údaje

Leather Service s.r.o.

Address:
Horova 1661/4
616 00, Brno
Czech Republic
ID.NO.: 03229122
Phone: +420-737720790
Location:PAV F / 050

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 71.12.02 Upholstered sitting suites, sets