Základní údaje

La Siesta (Intrea-Piko s. r. o.)

Address:
Radlická 80
150 00, Praha 5
Czech Republic
ID.NO.: 45798133
Phone: +420-604636367
Location:PAV F / 012

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 71.21 Garden and camping furniture