Základní údaje

in - ELIS CZ, s.r.o.

Address:
Vejmluvova 1
591 02, Žďár nad Sázavou
Czech Republic
ID.NO.: 26731711
Phone: +420-566630640
Location:PAV F / 026

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 71.12.02 Upholstered sitting suites, sets