Základní údaje

Grace Holdings s.r.o.

Address:
Tržiště 372/1
118 00, Praha
Czech Republic
ID.NO.: 04849965
Phone: +420-775318693
Location:PAV F / 024

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 71.23.01 Massive wood