Základní údaje

Globe Holding Group, s.r.o.

Address:
Holečkova 49
150 00, Praha
Czech Republic
ID.NO.: 02167646
Phone: +420-778027641
+420-776336151
WWW:  
Location:PAV F / 035

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 71.07.01 Electrical appliances