Základní údaje

GABON s.r.o.

Address:
Vohnoutova 2
625 00, Brno
Czech Republic
ID.NO.: 46991778
Phone: +420-547246332
Location:PAV F / 039

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 71.05.01 Kitchen furniture suites (sets)