Základní údaje

DOMESTAV s.r.o.

Address:
Špitálka 23
602 00, Brno
Czech Republic
ID.NO.: 63479711
Phone: +420-777750634
+420-778523530
Location:PAV F / 029

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 71.01.01 Bedroom suites, sets