Základní údaje

Společnost pro pomoc při Huntingtonově chorobě

Address:
Velké náměstí 37
500 01, Hradec Králové
Czech Republic
ID.NO.: 40614603
Phone:
Location:PAV A1 / 024
Trade fair: Rehaprotex

Exhibitor's product categories

Product categorie: 21.02.01 Non-government, non-profit organisations