Základní údaje

Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených v ČR, AVAZ

Address:
Dvořákova 1331/20
405 01, Děčín II
Czech Republic
ID.NO.: 14866391
Phone: +420-773772683
+420-775866348
Location:PAV A1 / 007
Trade fair: Rehaprotex

Exhibitor's product categories

Product categorie: 21.02.01 Non-government, non-profit organisations