Základní údaje

MUCOS Pharma CZ, spol. s.r.o.

Address:
Uhříněveská 448
252 43, Průhonice
Czech Republic
ID.NO.: 18630138
Phone: +420-267750003

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 05.04 Others