Základní údaje

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Address:
Soběšická 820/156
638 00, Brno
Czech Republic
ID.NO.: 49455842
Phone: +420-545532111
Location:PAV P / 142

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 15.02 Advisory services