Základní údaje

VASPO STONE, s. r. o.

Address:
Bánovská 1013
913 21, Trenčianska Turná
Slovakia
ID.NO.: 47595019
Phone: +421-326585218
Location:PAV P / 176

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 04.04.10 Facings imitating natural materials