Základní údaje

TRIDO, s.r.o.

Address:
Na Brankách 3
678 01, Blansko
Czech Republic
ID.NO.: 65278151
Phone: +420-516527211
+420-800800874
Location:VP F / 008

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 04.05.15.01 Garage doors