Základní údaje

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.

Adresa:
Prosecká 811/76a
190 00, Praha 9 - Prosek
Česká republika
IČO: 00015679
Telefon: +420-286019422
Umístění:PAV P / 053

Umístění v areálu výstavište

Kliknutím na zvýrazněný pavilon zobrazíte umístění stánku.
Konkrétní stánek v pavilonu

Profil

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. - jedna z největších zkušebních a certifikačních organizací v České republice, mezinárodně uznávaný poskytovatel komplexních služeb v oblasti posuzování shody stavebních i jiných výrobků, významný partner výrobců, dovozců, projektantů a realizátorů staveb, veřejné správy, výzkumné a vývojové sféry, člen řady národních i mezinárodních organizací, aktivní účastník procesu tvorby technických předpisů a norem je autorizovaná osoba 204 (ČR); notifikovaná osoba 1020 a oznámený subjekt 1020 (označení CE) pro posuzování shody výrobků před jejich uvedením na trh; subjekt pro technické posuzování pro vydávání (TAB) evropských technických posouzení (ETA) - (označení CE). Je akreditován Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pro činnosti: certifikačního orgánu na výrobky; certifikačního orgánu na systémy managementu; inspekčního orgánu; zkušebních a kalibračních laboratoří.

Značky vystavovatele

PAVUS

  • Obor: 13.03 Zkušebnictví a jakost ve výstavbě

Proceq

  • Obor: 11.02 Přístroje měřicí a zkušební

QUALIFORM

  • Obor: 13.03 Zkušebnictví a jakost ve výstavbě

TZÚS GROUP

  • Obor: 13.03 Zkušebnictví a jakost ve výstavbě

Firmy zastoupené vystavovatelem

PAVUS, a.s.

  • Česká republika

Proceq SA

  • Švýcarsko

Qualiform, a.s.

  • Česká republika