Základní údaje

STAVOS Brno, a.s.

Address:
U Svitavy 2
618 00, Brno
Czech Republic
ID.NO.: 65277911
Phone: +420-548216888
Location:PAV P / 097

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 02 Structure realization