Základní údaje

Stavební fakulta STU v Bratislavě

Address:
Radlinského 11
810 05, Bratislava
Slovakia
ID.NO.: 00397687
Phone: +421-259274471
+421-259274708
Location:PAV P / 176

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 15.03 Education, school systems