Základní údaje

Realitní společnost České spořitelny, a.s.

Address:
Vinohradská 180/1632
130 00, Praha 3
Czech Republic
ID.NO.: 26747294
Phone: +420-956715684
Location:VP F / 010

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Profil

.

Exhibitor's product categories

Product categorie: 82 Real estate agencies