Základní údaje

Profiploty.cz

Address:
V Zátiší 810/1
709 00, Ostrava
Czech Republic
ID.NO.: 04183398
Phone: +420-737258682
Location:PAV P / 077

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 04.13.11.01 Fence fillings