Základní údaje

KOMFORT, a.s.

Address:
Křenová 478/72
602 00, Brno
Czech Republic
ID.NO.: 25524241
Phone: +420-543235500
Location:PAV P / 097

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 02 Structure realization