Základní údaje

KALÁB - stavební firma, spol. s r.o.

Address:
Vídeňská 849/13
639 00, Brno
Czech Republic
ID.NO.: 49436589
Phone: +420-544509411
Location:PAV P / 097

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 02 Structure realization