Základní údaje

FENIX TNT s.r.o.

Address:
Dusíkova 906/33
638 00, Brno
Czech Republic
ID.NO.: 27727122
Phone: +420-773696102
+420-732822538
Location:PAV P / 041

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 04.99 Building materials and products - other

Product categorie: 05.02 Heat insulations