Základní údaje

Bastu

Address:
Cejl 27
602 02, Brno
Czech Republic
ID.NO.: 28279638
Phone: +420-603110781
Location:PAV P / 003

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 04.03 Floor materials